Bolničari će biti prisutni na „Bitci Naroda“ -2014 dan i noć

Posted:

0   
Print

 

Sudionici „Bitke Naroda“ 2014 –se mogu osloniti na cjelodnevnu medicinsku pomo?. Informaciju je prenijeo Sergej Tsymbal, zamjenik predsjednika HMBIA za me?unarodne odnose.

 

?ak i ve?ina bezobzirnih boraca ne moraju se brinuti : bolnica sa svom potrebnom opremom, kao što su rentgen , aparat  za ultrazvuk i drugi ure?aji ,bit ?e na raspolaganju 24 sata te je  samo dvije minute udaljena od mjesta održavanja u Trogiru.

 

Osim toga, tu ?e biti lije?nici koji ?e nadzirati „Bitku Naroda“ s kolima hitne pomo?i na raspolaganju, tako da ?ete imati samo dvije minute do bolnice kao što je gore spomenuto. Naravno, kola hitne pomo?i tako?er imaju svu potrebnu opremu.

 

Prema najavama organizatora, prošle godine, nakon francuske „Bitke naroda“, svi borci su napustili mjesto borbe „ na obe dvije noge“. Sudionici su posjetili šatore prve pomo?i uglavnom zbog blage povrede ili ogrebotine.

 

Što se ti?e razine ozljeda , bitka se može usporediti s hokejom ili ragbijem, ali naravno pod uvjetom da borac ima dobar oklop.

 

 

Marina Nagornaja

“HMBIA News”

medics
https://botn.info

 

Comments