Gostima” Bitke naroda ” -2014 će biti ponuđene karte i 3D modeli

Posted:

0   
Print

 

Gostima i sudionicima ” Bitke naroda ” -2014 ?e biti ponu?ene brošure i karte s informacijama o festivalu.

 

Informaciju je prenijela Marina Ameljohina , voditeljica odnosa s javnoš?u i marketinga HMBIA.

 

“Napravit  ?emo brošure s rasporedom doga?anja , informacijama o zanimljivim doga?anjima, sigurnosnim pravilima i pravilima ponašanja “, rekla je Ameljohina. “Konkretno , ljudi moraju shvatiti da festival ima podru?je s autenti?nim logorima naših timova u kojima su smješteni ljudi… Ne može se samo pristupiti kampu i koristiti se njim. Imamo niz jednostavnih pravila ponašanja na podru?ju autenti?nih logora , iako sudionici uvijek dopuste gostima da se slikaju ili isprobaju neki oklop”.

 

Osim toga , gosti ” Bitke naroda ” -2014 ?e biti u mogu?nosti koristiti karte tiskanih i digitalnih oblika.

 

“Koristit ?e mo sve suvremene metode komunikacije .  Konkretno , mi ?emo ponuditi 3D modele , omogu?uju?i da vidite sve objekte na mjestu održavanja festivala”, dodala je Marina Ameljohina

 

 

Marina Nagornaja 

HMBIA News

28-04-karty-i-3d-PIC1 (2)

 

Comments