Došlo je vijeme da “autentične navijačice ” zagrijavaju svoje glasnice

Posted:

0   
Print

 

U natjecanju “autenti?nih” grupa podrške ve?inu navija?a predstavljat ?e najve?e nacionalne reprezentacije “Battle of the Nations” – reprezentacije iz Rusije, Ukrajine, Bjelorusije, Poljske, Italije. 

 

To je rekla Marina Ameljohina, voditeljica povjerenstva  za odnose s javnoš?u i marketing HMBIA.

 

Po njenom mišljenju, najbolje šanse za pobjedu imaju bjeloruske navija?e.

 

“Oni  ozbiljno podržavaju svoju mom?ad. Bjeloruske fanove možemo zvati  favoritima – rekla je  Ameljohina. – Me?utim, Ukrajinci nisu daleko od njih – popunjavaju autobuse za potporu reprezentacije, uklju?uju?i i one koji ?e navijati za mom?ad, ne samo u kostimima, ve? i srcem i dušom”.

 

Sudionici natjecanja ?e mo?i pjevati, izvikivati parole, nastupati – Organizatori festivala obe?avaju da ?e to biti nezaboravan prizor.

 

 

Andreas Birca

HMBIA News

15-05-cheerleaders-PIC1_WATERMARK

 

Comments