Vijesti

“Bitka naroda”-2014: srednjovjekovno ozračje u srednjovjekovnom gradu

“Bitka naroda”-2014: srednjovjekovno ozračje u srednjovjekovnom gradu

  Organizatori  Svjetskog prvenstva  u "Bitci naroda"-2014 obra?aju  najve?u pozornost na stvaranje atmosfere  Srednjeg vijeka  na  turniru.    To je rekao  Sergej Tsymbal  potpredsjednik za me?unarodne odnose HMBIA.   "Punom snagom idu  pripreme terena dodijeljenog  za provo?enje festivala. Trava je ve? posa?ena, ograde se grade, uskoro ?e donijeti svu opremu, instalacije te ?e po?eti sa montažem  " kostura " festivala i oblikovanjem " duši festivala“. Po?et ?emo  stvarati najizvorniji srednjovjekovni…

0   
Read more
Comfort ili egzotični smještaj – sve za goste i sudionike “Bitke naroda”-2014 !

Comfort ili egzotični smještaj – sve za goste i sudionike “Bitke naroda”-2014 !

  Gosti i sudionici Svjetskog prvenstva u "Bitci naroda"-2014 u Trogiru (Hrvatska) ?e biti u mogu?nosti prona?i smještaj  prilago?en bilo kojem prora?unu - rekao je  Sergej Tsymbal, potpredsjednik za me?unarodne odnose HMBIA.   "Hotela u Trogiru jako puno. Svatko može prona?i opciju koja odgovara prema ukusu i cijeni - od jednostavnih i pristupa?nih hostela do  luksuznih vila. Izbor je nevjerojatno raznolik. Postoje i egzoti?ne opcije," - kaže Tsymbal.   Gostima…

0   
Read more
Gosti “Bitke Naroda”-2014 će biti upućeni  u pravila što ne smiju raditi blizu borilišta

Gosti “Bitke Naroda”-2014 će biti upućeni u pravila što ne smiju raditi blizu borilišta

  Svi gosti “Bitke Naroda” -2014 moraju znati pravila sigurnog ponašanja na prvenstvu.    Vijest je prenio Sergey Tsymbal, zamjenik predsjenika HMBIA za me?unarodne odnose.   “Mi ?emo imati jednostavna I jasna pravila ponašanja u blizini borilišta, koja ?e biti napisana velikim slovima na svim stranama” , rekao je Tsymbal. “Osim toga, tu ?e biti stražari  I grupa redara , koji ?e, ako  to bude potrebno, objasniti gdje se ne…

0   
Read more
Bolničari će biti prisutni na „Bitci Naroda“ -2014 dan i noć

Bolničari će biti prisutni na „Bitci Naroda“ -2014 dan i noć

  Sudionici „Bitke Naroda“ 2014 –se mogu osloniti na cjelodnevnu medicinsku pomo?. Informaciju je prenijeo Sergej Tsymbal, zamjenik predsjednika HMBIA za me?unarodne odnose.   ?ak i ve?ina bezobzirnih boraca ne moraju se brinuti : bolnica sa svom potrebnom opremom, kao što su rentgen , aparat  za ultrazvuk i drugi ure?aji ,bit ?e na raspolaganju 24 sata te je  samo dvije minute udaljena od mjesta održavanja u Trogiru.   Osim toga,…

0   
Read more