Vijesti

Najavljene su cijene ulaznica na “Bitku naroda”-2014

Najavljene su cijene ulaznica na “Bitku naroda”-2014

  Cijena ulaznice za odrasle je 80 kuna ( to je oko 11 eura). Ulaznica za djecu je 50 kuna (to je  oko 7 eura). Cijene su za 1 dan.   Obratite pažnju - u kategoriji "djece" postoji  dobna granica od 5 do 12 godina. Ali djeca mla?a od 5 godina imat ?e  besplatan ulaz uz  roditelji.   Ako ne želite svaki dan stajati na blagajni i  želite uštedjeti vaše…

0   
Read more
Comfort ili egzotični smještaj – sve za goste i sudionike “Bitke naroda”-2014 !

Comfort ili egzotični smještaj – sve za goste i sudionike “Bitke naroda”-2014 !

  Gosti i sudionici Svjetskog prvenstva u "Bitci naroda"-2014 u Trogiru (Hrvatska) ?e biti u mogu?nosti prona?i smještaj  prilago?en bilo kojem prora?unu - rekao je  Sergej Tsymbal, potpredsjednik za me?unarodne odnose HMBIA.   "Hotela u Trogiru jako puno. Svatko može prona?i opciju koja odgovara prema ukusu i cijeni - od jednostavnih i pristupa?nih hostela do  luksuznih vila. Izbor je nevjerojatno raznolik. Postoje i egzoti?ne opcije," - kaže Tsymbal.   Gostima…

0   
Read more
Gostima “Bitke naroda”-2014 neće biti dosadno

Gostima “Bitke naroda”-2014 neće biti dosadno

  Raspored "Bitke naroda"-2014 ?e biti napravljen tako da sudionici i gledatelji ne moraju razmišljati o tome što treba ?initi  izme?u bitaka i natjecanjima.   To je priop?ila Marina Ameljohina, šef odbora za odnose s javnoš?u i marketinga HMBIA.   "Sve pauze ?e biti popunjene nastupima, u rasporedu ne smije biti "rupa". Sad radimo na tome," - rekla je Ameljohina .   Konkretno, festival ?e ugostiti umjetnike, plesa?e, ma?ioni?are. Pripremaju…

0   
Read more
Došlo je vijeme da “autentične navijačice ” zagrijavaju svoje glasnice

Došlo je vijeme da “autentične navijačice ” zagrijavaju svoje glasnice

  U natjecanju "autenti?nih" grupa podrške ve?inu navija?a predstavljat ?e najve?e nacionalne reprezentacije "Battle of the Nations" - reprezentacije iz Rusije, Ukrajine, Bjelorusije, Poljske, Italije.    To je rekla Marina Ameljohina, voditeljica povjerenstva  za odnose s javnoš?u i marketing HMBIA.   Po njenom mišljenju, najbolje šanse za pobjedu imaju bjeloruske navija?e.   "Oni  ozbiljno podržavaju svoju mom?ad. Bjeloruske fanove možemo zvati  favoritima – rekla je  Ameljohina. - Me?utim, Ukrajinci nisu…

0   
Read more
Gosti “Bitke Naroda”-2014 će biti upućeni  u pravila što ne smiju raditi blizu borilišta

Gosti “Bitke Naroda”-2014 će biti upućeni u pravila što ne smiju raditi blizu borilišta

  Svi gosti “Bitke Naroda” -2014 moraju znati pravila sigurnog ponašanja na prvenstvu.    Vijest je prenio Sergey Tsymbal, zamjenik predsjenika HMBIA za me?unarodne odnose.   “Mi ?emo imati jednostavna I jasna pravila ponašanja u blizini borilišta, koja ?e biti napisana velikim slovima na svim stranama” , rekao je Tsymbal. “Osim toga, tu ?e biti stražari  I grupa redara , koji ?e, ako  to bude potrebno, objasniti gdje se ne…

0   
Read more
“Bitka naroda” -2014 će biti prikazana na velikim ekranima

“Bitka naroda” -2014 će biti prikazana na velikim ekranima

  Gosti "Bitke naroda" -2014 ?e  mo?i gledati bitke na velikim ekranima.     Informaciju je preniijela Marina Ameljohina, voditeljica odnosa s javnoš?u i marketinga HMBIA .   Organizatori su odlu?ili da ?e gledatelji  mo?i vidjeti ne samo rezultate  borbe, ve? i upoznati se sa sudionicima, kao u nogometu.   Zasloni ?e biti smješteni u vidokrugu publike.   "Mi planiramo izgraditi dva borilišta. Glavno borilište za" pet protiv pet "i buhurte,…

0   
Read more
“Bitka Naroda”-2014 je u potrazi za stručnim voditeljima

“Bitka Naroda”-2014 je u potrazi za stručnim voditeljima

  “Bitka Naroda”-2014 je u potrazi za stru?nim voditeljima.   Informaciju  je prenijela Marina Ameljohina, voditeljica odnosa s javnoš?u i marketinga HMBIA.   Voditelji ?e koristiti hrvatski I engleski, možda I ruski jezik.   “Oni moraju biti profesionalcima koji razumiju što se doga?a na borilištima. Moraju najaviti borce, opisivati napade, obaviještavati publiku o  rezultatima” , objasnila je Ameljohina.   Planirano imati dva voditelja na svakom borilištu. O detaljima  njihovog rada…

0   
Read more
Obrtnici i borci raduju se sajmu oružja dostupnom na ” Bitci naroda ” -2014

Obrtnici i borci raduju se sajmu oružja dostupnom na ” Bitci naroda ” -2014

  Odluka da se održi poseban sajam oružja u " Bitci naroda " -2014 izazvao je  veliko zanimanje me?u sudionicima festivala.   Tu vijest je prenijela Marina Ameljohina , voditeljica odnosa s javnoš?u i marketinga HMBIA.   Prema njezinim rije?ima , obrtnici iz raznih zemalja pokušavaju do?i na sajam . Ukrajinski izra?iva?i oružja I oklopa , primjerice ve? sada pokušavaju razjasniti situaciju s carinom  kako bi vidjeli da li ?e…

0   
Read more
Bolničari će biti prisutni na „Bitci Naroda“ -2014 dan i noć

Bolničari će biti prisutni na „Bitci Naroda“ -2014 dan i noć

  Sudionici „Bitke Naroda“ 2014 –se mogu osloniti na cjelodnevnu medicinsku pomo?. Informaciju je prenijeo Sergej Tsymbal, zamjenik predsjednika HMBIA za me?unarodne odnose.   ?ak i ve?ina bezobzirnih boraca ne moraju se brinuti : bolnica sa svom potrebnom opremom, kao što su rentgen , aparat  za ultrazvuk i drugi ure?aji ,bit ?e na raspolaganju 24 sata te je  samo dvije minute udaljena od mjesta održavanja u Trogiru.   Osim toga,…

0   
Read more
Natjecanje “srednjovjekovnih navijača” na “Bitci naroda” -2014

Natjecanje “srednjovjekovnih navijača” na “Bitci naroda” -2014

  Prema obe?anjima organizatora 5. obljetnice «Bitke naroda“,ovogodišnja bitka ?e biti provedena na ve?em nivou.    Marina Ameljohina, voditeljica odnosa s javnoš?u i marketinga HMBIA odbora prenijela je ovu informaciju.   Naime, ne samo borbena natjecanja ?e slijediti princip otvorenog pristupa , nego i vještine rukovanja oružjem. Tako?er se o?ekuje natjecanje za najbolji oklop i autenti?ni kamp.   Natjecanje navija?a  ?e biti iznena?enje za goste "Bitke naroda" -2014. Navija?i ?e…

0   
Read more