Vijesti

“Bitka Naroda”-2014 je u potrazi za stručnim voditeljima

“Bitka Naroda”-2014 je u potrazi za stručnim voditeljima

  “Bitka Naroda”-2014 je u potrazi za stru?nim voditeljima.   Informaciju  je prenijela Marina Ameljohina, voditeljica odnosa s javnoš?u i marketinga HMBIA.   Voditelji ?e koristiti hrvatski I engleski, možda I ruski jezik.   “Oni moraju biti profesionalcima koji razumiju što se doga?a na borilištima. Moraju najaviti borce, opisivati napade, obaviještavati publiku o  rezultatima” , objasnila je Ameljohina.   Planirano imati dva voditelja na svakom borilištu. O detaljima  njihovog rada…

0   
Read more
Gostima” Bitke naroda ” -2014 će biti ponuđene karte i 3D modeli

Gostima” Bitke naroda ” -2014 će biti ponuđene karte i 3D modeli

  Gostima i sudionicima " Bitke naroda " -2014 ?e biti ponu?ene brošure i karte s informacijama o festivalu.   Informaciju je prenijela Marina Ameljohina , voditeljica odnosa s javnoš?u i marketinga HMBIA.   "Napravit  ?emo brošure s rasporedom doga?anja , informacijama o zanimljivim doga?anjima, sigurnosnim pravilima i pravilima ponašanja ", rekla je Ameljohina. "Konkretno , ljudi moraju shvatiti da festival ima podru?je s autenti?nim logorima naših timova u kojima…

0   
Read more
Obrtnici i borci raduju se sajmu oružja dostupnom na ” Bitci naroda ” -2014

Obrtnici i borci raduju se sajmu oružja dostupnom na ” Bitci naroda ” -2014

  Odluka da se održi poseban sajam oružja u " Bitci naroda " -2014 izazvao je  veliko zanimanje me?u sudionicima festivala.   Tu vijest je prenijela Marina Ameljohina , voditeljica odnosa s javnoš?u i marketinga HMBIA.   Prema njezinim rije?ima , obrtnici iz raznih zemalja pokušavaju do?i na sajam . Ukrajinski izra?iva?i oružja I oklopa , primjerice ve? sada pokušavaju razjasniti situaciju s carinom  kako bi vidjeli da li ?e…

0   
Read more
Bolničari će biti prisutni na „Bitci Naroda“ -2014 dan i noć

Bolničari će biti prisutni na „Bitci Naroda“ -2014 dan i noć

  Sudionici „Bitke Naroda“ 2014 –se mogu osloniti na cjelodnevnu medicinsku pomo?. Informaciju je prenijeo Sergej Tsymbal, zamjenik predsjednika HMBIA za me?unarodne odnose.   ?ak i ve?ina bezobzirnih boraca ne moraju se brinuti : bolnica sa svom potrebnom opremom, kao što su rentgen , aparat  za ultrazvuk i drugi ure?aji ,bit ?e na raspolaganju 24 sata te je  samo dvije minute udaljena od mjesta održavanja u Trogiru.   Osim toga,…

0   
Read more