Vijesti

Najavljene su cijene ulaznica na “Bitku naroda”-2014

Najavljene su cijene ulaznica na “Bitku naroda”-2014

  Cijena ulaznice za odrasle je 80 kuna ( to je oko 11 eura). Ulaznica za djecu je 50 kuna (to je  oko 7 eura). Cijene su za 1 dan.   Obratite pažnju - u kategoriji "djece" postoji  dobna granica od 5 do 12 godina. Ali djeca mla?a od 5 godina imat ?e  besplatan ulaz uz  roditelji.   Ako ne želite svaki dan stajati na blagajni i  želite uštedjeti vaše…

0   
Read more
Na “Bitci naroda”-2014 će biti  “tehnološki” srednji vijek

Na “Bitci naroda”-2014 će biti “tehnološki” srednji vijek

  Organizatori Svjetskog prvenstva u ISF "Battle of Nations" -2014  najavljuju  da ?e tijekom festivala  biti dostupna Wi - Fi mreža. Srednjovjekovni vojnici i obi?ni civili mo?i ?e  uživati ??u atmosferi kulturno-sportskog slavlja ali stime ne?e izgubiti mogu?nost da komuniciraju putem Interneta i koristiti društvene mreže.   Koristiti Wi - Fi može svatko tko je kupio ulaznicu za festival. Lozinku ?e doznati  prilikom kupnje ulaznica.   Organizatori govore da lozinka…

0   
Read more
“Bitka naroda”-2014: srednjovjekovno ozračje u srednjovjekovnom gradu

“Bitka naroda”-2014: srednjovjekovno ozračje u srednjovjekovnom gradu

  Organizatori  Svjetskog prvenstva  u "Bitci naroda"-2014 obra?aju  najve?u pozornost na stvaranje atmosfere  Srednjeg vijeka  na  turniru.    To je rekao  Sergej Tsymbal  potpredsjednik za me?unarodne odnose HMBIA.   "Punom snagom idu  pripreme terena dodijeljenog  za provo?enje festivala. Trava je ve? posa?ena, ograde se grade, uskoro ?e donijeti svu opremu, instalacije te ?e po?eti sa montažem  " kostura " festivala i oblikovanjem " duši festivala“. Po?et ?emo  stvarati najizvorniji srednjovjekovni…

0   
Read more
Žene – borci će sudjelovati u triatlonu,  profaitama i prijateljskih bugurtah

Žene – borci će sudjelovati u triatlonu, profaitama i prijateljskih bugurtah

  Svjetsko prvenstvo "Bitka naroda" -2014 ?e dati priliku da se žene - borci sudjeluju ne samo u službenim nominacijama "1x1", nego i u profaitama i  buhurtah zahvaljuju?i organizaciji Mihaila  Morgulisa, kapetana reprezentacije Izraela – to je rekao Sergej Tsymbal, potpredsjednik za me?unarodne odnose HMBIA.   "Ove godine mi imamo  samo jednu žensku službenu nominaciju - to je triatlon. Ali , kako se ispostavilo, triatlonom se  ne ograni?ava  ženska želja…

0   
Read more
Comfort ili egzotični smještaj – sve za goste i sudionike “Bitke naroda”-2014 !

Comfort ili egzotični smještaj – sve za goste i sudionike “Bitke naroda”-2014 !

  Gosti i sudionici Svjetskog prvenstva u "Bitci naroda"-2014 u Trogiru (Hrvatska) ?e biti u mogu?nosti prona?i smještaj  prilago?en bilo kojem prora?unu - rekao je  Sergej Tsymbal, potpredsjednik za me?unarodne odnose HMBIA.   "Hotela u Trogiru jako puno. Svatko može prona?i opciju koja odgovara prema ukusu i cijeni - od jednostavnih i pristupa?nih hostela do  luksuznih vila. Izbor je nevjerojatno raznolik. Postoje i egzoti?ne opcije," - kaže Tsymbal.   Gostima…

0   
Read more
Gostima “Bitke naroda”-2014 neće biti dosadno

Gostima “Bitke naroda”-2014 neće biti dosadno

  Raspored "Bitke naroda"-2014 ?e biti napravljen tako da sudionici i gledatelji ne moraju razmišljati o tome što treba ?initi  izme?u bitaka i natjecanjima.   To je priop?ila Marina Ameljohina, šef odbora za odnose s javnoš?u i marketinga HMBIA.   "Sve pauze ?e biti popunjene nastupima, u rasporedu ne smije biti "rupa". Sad radimo na tome," - rekla je Ameljohina .   Konkretno, festival ?e ugostiti umjetnike, plesa?e, ma?ioni?are. Pripremaju…

0   
Read more
Došlo je vijeme da “autentične navijačice ” zagrijavaju svoje glasnice

Došlo je vijeme da “autentične navijačice ” zagrijavaju svoje glasnice

  U natjecanju "autenti?nih" grupa podrške ve?inu navija?a predstavljat ?e najve?e nacionalne reprezentacije "Battle of the Nations" - reprezentacije iz Rusije, Ukrajine, Bjelorusije, Poljske, Italije.    To je rekla Marina Ameljohina, voditeljica povjerenstva  za odnose s javnoš?u i marketing HMBIA.   Po njenom mišljenju, najbolje šanse za pobjedu imaju bjeloruske navija?e.   "Oni  ozbiljno podržavaju svoju mom?ad. Bjeloruske fanove možemo zvati  favoritima – rekla je  Ameljohina. - Me?utim, Ukrajinci nisu…

0   
Read more
Na “Bitci naroda” -2014 borce žele smjestiti kao prijateljsku skupinu

Na “Bitci naroda” -2014 borce žele smjestiti kao prijateljsku skupinu

  Ve?inu boraca na "Bitci naroda" - 2014 žele smjestiti u prvoj zoni autenti?nog kampa.   To je, rekao je Sergej Cimbal, zamjenik predsjednika za me?unarodne odnose HMBIA.   "U po?etku, željeli smo stvoriti tri zone autenti?nog  logora. Ali, kada smo radili sa lokacijama, shvatili smo da je mjesta više nego što se o?ekivalo, bilo je  dozvoljeno koristiti podru?je u blizini nogometnog igrališta, tvr?ave, šetnice, - objasnio Cimbal. - Želimo…

0   
Read more
Gosti “Bitke Naroda”-2014 će biti upućeni  u pravila što ne smiju raditi blizu borilišta

Gosti “Bitke Naroda”-2014 će biti upućeni u pravila što ne smiju raditi blizu borilišta

  Svi gosti “Bitke Naroda” -2014 moraju znati pravila sigurnog ponašanja na prvenstvu.    Vijest je prenio Sergey Tsymbal, zamjenik predsjenika HMBIA za me?unarodne odnose.   “Mi ?emo imati jednostavna I jasna pravila ponašanja u blizini borilišta, koja ?e biti napisana velikim slovima na svim stranama” , rekao je Tsymbal. “Osim toga, tu ?e biti stražari  I grupa redara , koji ?e, ako  to bude potrebno, objasniti gdje se ne…

0   
Read more
“Bitka naroda” -2014 će biti prikazana na velikim ekranima

“Bitka naroda” -2014 će biti prikazana na velikim ekranima

  Gosti "Bitke naroda" -2014 ?e  mo?i gledati bitke na velikim ekranima.     Informaciju je preniijela Marina Ameljohina, voditeljica odnosa s javnoš?u i marketinga HMBIA .   Organizatori su odlu?ili da ?e gledatelji  mo?i vidjeti ne samo rezultate  borbe, ve? i upoznati se sa sudionicima, kao u nogometu.   Zasloni ?e biti smješteni u vidokrugu publike.   "Mi planiramo izgraditi dva borilišta. Glavno borilište za" pet protiv pet "i buhurte,…

0   
Read more