Kontakti

Me?unarodna udruga povijesne srednjovjekovne borbe ( HMBIA ) – neprofitna me?unarodna sportska organizacija , ?ije sjedište se nalazi u Lihtenštajnu . Ima urede u ?etiri europske zemlje . Glavni cilj udruge je razvoj povijesne srednjovjekovne borbe ( ISF ) kao globalnog sporta i kulturnog pokreta koja se promovira me?u ljudima svih dobnih skupina .
Glavni i najvažniji doga?aj u svijetu ISF je godišnje Svjetsko prvenstvo ” Bitka naroda ” , koje ?e se održati od 12.-15. lipnja 2014 u gradu Trogiru , Hrvatska . Na sva pitanja koja se odnose na sudjelovanje , posjet , podrška , itd. ” Bitke naroda ” , obratite se organizacijskom odboru HMBIA putem e -maila ili telefona ( gore navedene ) .
?ekamo Vaša pitanja !

Ask a question