Страна в цифрах – история Швейцарии

Posted:

0   
Print

 

??? ????? ????????? ??? ???????? ? ?????? ?????? ? ??????? ? ?????????? ??????. ?? ?????? ???????? ???-???????? ?????, ??? ? ???? ?????? ???? ??????? ????? ?? ???????? ???????! HMBIA News ?????? ?????? ? ???????? ???-?????? ? ???? ??????. ??????? ?? ????????? ?????? ?????????, ???????? ???????????? ??????? ???? ??????, ?? ????????, ????? ?????? ? ????????? ? ??????. ??????? ???????????? ?? ?????????? ?????!

 

Swiss-1

- ????? ? ????????? ?????????? ???? ??? ??? ??????????
? ? ??? ???? ???? ??????? ??????????? ?? ????????? ???? ?? ??? «????? ?????» -2013 ?? ???????, ?? ?????? ?????? ?????? ? «????? ?????» ?, ???????, ?? ?????? ?????????. ? ????? ? ??????? ??????? ?????????, ? ??? ???? ? ??????? ??????. ??????????? ????? ?? ??????, ??? ???? ??????, ???? ?? ? ????????? ????????? ????? ????????. ??????? ?? ?????????????? ???? ???? ? ??????? ??????. ?????? ????? ? ??? ????? ?? ???? ??????, ?? ?? ????? ????????????? ? ????????????? ???? ????? ?? ??? ??????. ?????????? ?? ????????? ????? ?????, ???????????????? ? ??????????????? ????. ? ? 2014 ???? ? ??? ??? ???? ???? ??????? ??? ??????? ? “????? ?????”, ? ?????? ??????? ????? ????? ?? ?????? ????????. ? ???? ???????, ??? ???? ?????? ????????? ??? ????????, ?? ????????? ???? ? ???????? ????? ???????!

 

- ??? ????? ???-?????? ? ??????????
? ????????? ?????? ? ??? 6 ?????? ? ??? ??? ??????????? ? ?????? ????????. ??????, ????????? ??????????? ????? ?? ??????? ? ??????.

 

- ??????? ???????? ? ?????? ???????
? ???? 6 ?????? ?????? ???? ????? ????????? ??????? ?? 8 ??????. ?? ???? ????????? ?????? ?????? 8 ????????????? ???????????.

 

- ??????? ? ????? ?????? ????????????????? ???????????? ? ????????????? ?????????
???? ??? ? ????????? ??? ????????.

 

Swiss-2

- ???? ?? ??????????? ????? ????????
? ????? ???, ???????? ???? ??????? ? ???, ????? ???????? ?????? ?????? ? ?????? ????, ???????? ??? ???????? ????????? ??????. ???? ????????????? ????? ???? ????????? ???????? ?? ?? ???????? ???-???????? ? ?????????. ???????, ?? ????? ?????????? ? ???? ????? ???? ???? ?????????????, ?????? ????? ???????? ? ??? ?????????.

 

- ??? ?? ?????????? ??????? ?????????? ?????? ? ????? ??????? ?? ????? ?? ?? ??????? ????????? ?????????
? ??? ?? ????? ???? ??? ?????????? ???????? ?????? ??????, ??? ? ??? ??? 200 ?????? ??? ??????. ?? ????????? ??????? ??????? ?????, ????????????, ??????, ??????????? ? ????????? ?????? ? ?. ?. ? ?????, ??? ?????, ? ???? ????? ?????? ????????. ????, ? ??????? ???? ??????? ?? 8 ?????? ??? ????????? “5 ?? 5″, ?????? ???? ????????????, ??? ?????? ? ???????? ????????, ?? ? ??????, ???? ?? ????? ????? ??? ??????, ??? ????? ?????, ??? ????? ????????? ? ???? ? ???????. ??? ???????? ????????? ??????, ??? ??? ??? ????? ????????? ???????, ??? ????? ???????, ??? ?????????? ?????, ????? ???? ?????? ????? ???????, ?????? ??? ????????? ??????? ?? ?????? ???????? ?????? ?????? ????????????, ????? ?? ????? ???? ????? – ??? ??? ?? ????????? ?? ????? ????? “???????”.

 

- ??? ????? ???????? ?????? ? ????? ?????? ? 2017 ?????
? ???????? 2017 ???? ?????? ??? ?????? ??????. ?? ????????? ??????? ?? ???????? ??? ?????? ? ?????????. ????? ? ??? ??????????? ????? ? ??????? ?? ??????, ???????, ?, ???????, ???????. ??? ?????? ????? ??????, ? ? ???? ???? ?? ????? ????? ???????? ???? ??????. ?????? ????? ??????? ??? ????? ??????????.

 

Swiss-3

- ? ??? ???????? ??????? ? ?????????? ?????? ?? ????? ?? ?? ?????????? ? ????
? ??? ????? ???? ????? ??????? ??????, ??????? ???? ?????? ???????? ?? ?????, ?? ??? ????. ??? ?????? ??????? ? ???????, ??? ?????. ??? ?????? ?????, ??????? ?????? ???????? ? ??????? ? ?????????? ?? ???????, ???????????? ?????? ???????. ????? ??????? ?????? ????? ?????????????? ?? ????????? ????? ????, ? ??? ???? ?? ????? ??????? ?????, ?? ?? ???? ?????? ??????? ?? ???????. ???, ????????, ?? ??? ??????, ?? ????? ???????.

 

- ??? ?????? ???? ? ???-???????? ????????? ? ??????? ?????
??????????, ??? ?????? ????????????? ??????. ??? ?????? ???. ?, ???????, ???????? 2 ????? ??????.

 

Swiss-4

- ????? ????????? ? ??? ??? ? ????? ??? ??? ? ?????????? ???? ?????? ? ????????? ???????? ???? ????????
? ?????, ? ???? ???????, ??? ???? ????? ???????? ????????? ? ????? ???? ??????, ??? ?? ?????? ??????????????????? ? ????????. ?????????? ??????????, ????????? ???????? ?? ???????, ????????? ? ????????????????? – ??????? ????, ??? ????? ????????????? ??????? ???? ??? ?????? ???-?? ?????? ??? ????.

 

- ?????? ?????? ?? ??????? ????? ????? ?? ???????? ??? ?? ????????? ????????
?? ???????? ??? ????????? ??????????? ?????????, ???????, ??????????, ????? ?????????? ????????? ??????. ????? ????????, ??????? ??????? ????? ????????, ??? ????? ??????? ???????? ???-????????, ?, ??????? ??, ?? ???????? ?????????????? ????? ?????? ????????.

 

Swiss-5

??? ?? ?????, ???-????? ???????? ????????? ? ????????? ? ??????????? ???????? ???????. ???????????? ??????? ????????? ????????? ??????? ? «????? ?????» ? ??????? ????????? 3 ???. ? ??? ?? ????????? ??????????????? ?? ???????????! HMBIA News ????? ????? ???? ??????????? ??????? ?? ????????? ?????????? ???? ?? ??? «????? ?????» -2018 ? ????.

 

Swiss-6

Swiss-7

Swiss-8

HMBIA News

 

Comments