Gavin Stewart: “Ove godine talijanski tim izgleda opasno dobro”

Posted:

0   
Print

 

 09-04-stewart-PIC1-Titulka

- Ja  živim u Italiji  ve? 11 godina, ali moje sudjelovanje u rekonstrunciji  povijesnih doga?aja  je relativno nedavno. Bio sam, do neke mjere,u litvanskom timu                     (srednjovjekovnih glasnika) do prošle godine, kada sam se pridružio Gens Innominabilis iz grada Castell’Arquato. Oni drže najve?i povijesni doga?aj u Italiji, koji uklju?uje mom?adi iz cijele Europe i naravno Italije. Tijekom godina sudjelovanja sam upoznao mnoge pripadnike talijanskog tima, ali cijeli tim sam  upoznao tek u studenom prošle godine na treningu održanom u Castell’Arquato.

 

Op?enito, ne smatram se ?ovjekom koji lako stupa u kontakt s nepoznatim osobama, ali svatko od ?lanova  talijanskoj mom?adi su vrlo društveni, dobro?udni i veseli ljudi. ?ak i ?lanovi, koje ne znam tako dobro ,uvijek me pozdravljaju i pitaju kako sam. Sa više njih sam postao dobar prijatelj. To je pravi užitak provo?enja vremena s njima.

Italija ima bogatu baštinu i talijanska mom?ad maksimalno to koristi. Stoga ne ?udi da svaki ?lan tima posve?uje veliku pažnju autenti?nosti njegovog oružja, oklopa i odje?e. Nakon posljednjeg susreta imali smo brojne treninge, tako da su i borbene tehnike strogo tretirane. Kao rezultat toga možete se nadati vi?enju mnogih razvijenih oblika borbe ove godine.

 

22. i 23. Ožujka održano prednatjecanje u  nominaciji „1 protiv 1“ u sklopu „Armi & Bagagli“ u Piacenzi – velikog sajama koji se održava svake godine prije po?etka sezone. Sudjelovalo je 10 iskusnih boraca iz cijele Italije – uklju?uju?i i dva iz Gens Innominabilis – i re?i ?u vam, ove godine se razina podignula. „1 protiv 1„ ?e biti jedan od gledanijih ove godine u „Bitci naroda“  jer  ?ete vidjeti 3 nevjerojatno vješta borca u borbi. Njihova kvaliteta  ?e biti jednako dobra kao što i kod najboljih boraca iz drugih država. Ove godine talijanski tim izgleda opasno dobar!

 

 

?esto vidim mnoge borbe s dugim ma?evima i ovdje u ovom konkretnom slu?aju sam vidio neke zanimljive manevre i profinjen rad nogu.                Ali, ono što je najzanimljivije za mene, je koliko se dobro  neki borci mogu borili s kratkim ma?em i štitom – hitri napadi i dobro postavljeni brzi obrambeni protunapadi koji pridonose djeli?ima  sekunde do pobjede. Nije ?esto se može vidjeti takvu vrstu borbe u Italiji, što dokazuje razinu spremnosti boraca.

 

2014 ?e  te vidjeti neke fantasti?ne doga?aje u Italiji, od kojih ?e neki slijediti HMB propise. Zanimanje prema ovom sportu raste svake godine i dojam koji sam stekao od doga?aja prošlog vikend  bio taj da je entuzijazam ljudi ogroman.

Mislim da je teško napraviti usporedbe s drugim doga?ajima ovdje, jer je svaki doga?aj u Italiji poseban za sebe iz  svog razloga, a to je ova jedinstvenost koja nas poti?e da radimo s ciljem daljnjeg razvoja svake godine. Sam doga?aj nije samo natjecanje, svi razli?iti aspekti – borbe, ambijent, povijest,trgovci, hrana, zabava, prijatelji – doprinose da vjerujemo u ono  što radimo i u osje?aj pripadnosti koji smo dobili zahvaljuju?i njemu.

 

 

 

Intervju

Tatiana Nesterenko

”HMBIA News”

09-04-stewart-PIC4
09-04-stewart-PIC2

Ljudi HMB pokreta

 

Gavin Stewart, škotski talijan 

…u vezi sebe, života, Italije. I naravno o HMB kao sportu

????????-03-????

 

Comments